Картографирането Варна
По категория
Специални
  • Toy Town
    Toy Town е любимият магазин за детски играчки на всички деца и техните..

Бизнес Детски Градини

ЦДГ №21 Калина Малина

REF NR: 1672

сновните приоритети в работата са качеството на детското обучение и възпитание, подготовката на децата за училище, провокиране мисленето и самостоятелността на децата. Работи се за цялостност на педагогическия процес - цел, задачи, резултат, контрол, оценка и мониторинг. Има разработена система за квалификация на педагогическите кадри и вътрешна система за оценка на качеството на педагогическата дейност. Изградена е и система за работа с родителите.

МИСИЯ НА ЦДГ № 21 "КАЛИНА МАЛИНА" 
"НИЕ СМЕ ТУК, ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТ ВАШИТЕ ДЕЦА ДОБРЕ"

ЦДГ № 21 като институция осигурява отглеждане, обучение и възпитание на децата от 3-7 години. Има 31 годишна история с изграден авторитет и имидж на ежедневна работа, развиваща социалната готовност на децата, квалифициран педагогически персонал, взаимодействие с родителите. Предлага допълнителни форми на обучение - англ. език, спортни танци, изобразително изкуство, ушу.
ЦДГ № 21 изпълнява приоритети на МОН относно съчетаване на добри традиции и необходимостта от модернизация на образованието, предвидимост на развитието и прозрачност на управлението.

ПОМОЩ